czwartek, 19 listopad 2015 15:51

Port w Porto

Napisał

tawny-947249_192027 października 2006 r. Bruichladdich Distillery Co. Ltd dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego PORT CHARLOTTE dla napojów alkoholowych. Znak został zarejestrowany, jednak 7 kwietnia 2011 r. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, wniosła do OHIM wniosek o jego unieważnienie. W odpowiedzi na wniosek właściciel ograniczył wykaz towarów, dla których zarejestrowano sporny znak towarowy, do „whisky”.

Na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego skarżąca powołała się na nazwy pochodzenia „porto” i „port”, które jej zdaniem, po pierwsze, są chronione we wszystkich państwach członkowskich licznymi przepisami prawa portugalskiego oraz po drugie, zarejestrowane i chronione na podstawie porozumienia lizbońskiego o ochronie i międzynarodowej rejestracji nazw pochodzenia. Wniosek został jednak oddalony, zaś sprawa trafiła do sądu.

Podczas postępowania Izba Odwoławcza oddaliła zarzuty wskazując, że ochrona nazw pochodzenia dla win jest regulowana wyłącznie rozporządzeniem nr 491/2009 i w konsekwencji jest objęta wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. Nawet jeśli ochrona na podstawie rozporządzenia jest określona w prawodawstwie krajowym, to chroni wyrazy „porto” i „port” jako oznaczenia geograficzne wyłącznie na podstawie ich równoważności z wyrazem „oporto”.

Ponadto owe oznaczenia geograficzne są chronione wyłącznie dla win, a zatem dla towarów, które nie są identyczne z whisky ani do niej podobne. Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny znak towarowy nie „używa” ani nie „przywołuje” oznaczeń geograficznych „porto” lub „port”, w związku z czym nie jest niezbędne rozpatrywanie, czy cieszą się one renomą. Istnieje wyłącznie jedno miasto zwane Porto – Oporto w języku portugalskim – w odróżnieniu od dużej liczby miast posiadających nazwy składające się z elementów „porto” lub „port”, takich jak Porto Allegre lub Port Louis. Podobnie niemożliwe jest określenie związku między z jednej strony oznaczeniem PORT CHARLOTTE, którego dwa elementy zdaniem Izby Odwoławczej oznaczają port wraz z imieniem osobistości zwanej Charlotte, miejsce geograficzne lub miasto usytuowane na wybrzeżu, a z drugiej strony oznaczeniami geograficznymi „porto” lub „port”.

Sąd UE w wyroku z 18 listopada 2015 r. zgodził się z Izbą Odwoławczą i utrzymał jej decyzję.

Czytany 1346 razy