Znasz projekt Biosfera 2?

Czy KOLOR można zarejestrować jako ZNAK TOWAROWY?

Fiolet jest Playa! Kolorowy znak towarowy

Czy można opatentować
ludzkie ciało?

Europejska dyrektywa nr 98/44 stanowi, że przedmiotem wynalazku nie może być CIAŁO LUDZKIE na żadnym etapie rozwoju, w tym sekwencje DNA. Ale już elementy WYIZOLOWANE z ciała ludzkiego, w tym sekwencje DNA, przedmiotem patentu być mogą. (źródło)

Prawo autorskie vs. BLOGI i YouTube. Cytaty, dozwolony użytek, kiedy można?

Fragmenty innych filmów na YouTube, czyli prawo autorskie w praktyce.