poniedziałek, 20 luty 2017 05:35

Orange musi zapłacić karę

Napisał

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to instytucja, która ma bronić tych ostatnich przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców. Przykładowo, Prezes urzędu może nakładać kary za emitowanie reklamy wprowadzającej w błąd. Jest to taka reklama, która w jakikolwiek sposób, łącznie ze sposobem jej prezentowania wprowadza w błąd lub jest zdolna do wprowadzenia w błąd osób, do których jest skierowana lub do których dociera, skutkiem czego może wpłynąć na ich decyzję o dokonaniu zakupu reklamowanego towaru czy usługi albo z tych powodów szkodzi konkurentom lub może im szkodzić. UOKiK przeciwdziała też praktykom monopolistycznym.

Niedawno urząd ten nałożył na znanego operatora telefonii komórkowej, sieć Orange, ogromną karę, ze względu na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Chodzi o przedłużanie umów o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody klientów. Orange będzie za to musiał zapłacić prawie 30 milionów złotych kary oraz dokonać zwrotu pieniędzy klientom, których obciążyła opłatami za przedterminowe rozwiązanie takiej przedłużonej z automatu umowy.

Karę dla Orange spowodowało przedłużanie przez sieć umowy na czas określony w momencie jej zakończenia na kolejny określony okres. Działo się to bez konieczności wyrażenia przez abonenta zgody. W przypadku usług Neostrady przedłużenie umowy wynosiło 6 miesięcy, w przypadku innych usług stacjonarnych – od 12 do 24 miesięcy. Co więcej, kiedy niezadowolony z takiego obrotu sprawy klient wypowiadał zmienioną umowę, Orange obciążał go wysoką karą. Prezes UOKiK wskazał w decyzji, że przedłużenie umowy przez abonenta na kolejny czas oznaczony powinno być świadomie i swobodnie przez niego wybierane. Dlatego telekom powinien jasno i rzetelnie poinformować konsumenta o możliwościach przedłużenia kontraktu.

Orange to nie jedyny ukarany ostatnio za średnio uczciwe działania podmiot. W 2017 r. również Polkomtel i Cyfrowy Polsat zostały już ukarane, tym razem za czyny nieuczciwej konkurencji - emitowanie reklam wprowadzających w błąd.

Czytany 3125 razy