czwartek, 01 grudzień 2016 10:09

Zła wiara nikomu nie służy

Napisał

W świecie reklam, nowych marek i kolorowych logotypów czasem trudno odnaleźć się domyślić się, jak ochronić swoje prawa tak, aby nikt podstępnie nie wykorzystywał renomy naszego oznaczenia firmy czy produktu. Środkiem prawnym, który służy takiej ochronie, jest znak towarowy. Rejestracja znaku towarowego daje możliwość ochrony praw jego właściciela przed nadużyciami innych przedsiębiorców. Nie wszyscy przedsiębiorcy chcą  jednak korzystać z oferowanych przez przepisy możliwości uczciwie. Niestety, zdarzają się przypadki, kiedy uczestnicy rynku próbują zgłaszać w odpowiednich urzędach znaki towarowe, kierując się złą wiarą. Trzeba jednak wiedzieć, że takie działania mogą skończyć się dla zgłaszającego bardzo nieprzyjemnie – nieuzyskaniem ochrony, a może i nawet procesem.

Za przykład takiego działania można podać dokonanie rejestracji w celu uniemożliwienia konkurentowi używania konkretnej nazwy, chociaż samemu tez nie ma się zamiaru z niej korzystać. Po takiej, pozytywnie zakończonej rejestracji – urząd nie musi przecież wiedzieć o zamiarach zgłaszającego – właściciel prawa może usiłować zmusić konkurencję, o której wie, że korzysta już z tego oznaczenia, do rezygnacji z jego używania, na podstawie posiadanego prawa ochronnego na znak towarowy. Ewentualnością może być „szantaż”, w postaci propozycji zawarcia wymuszonej umowy licencyjnej. Zdarzają się bowiem niestety zgłaszający dokonujący zgłoszenia znaku towarowego wyłącznie w celu polepszenia swojej sytuacji finansowej poprzez wymuszenie, nie mając rzeczywistej woli używania rzeczonego znaku. Chodzi tu o tak zwany „spekulacyjny znak towarowy” lub „blokujący znak towarowy”. Na świecie takie osoby są znane jako patent- czy trademark trollstrolle patentowe.

Oczywiście, w takim przypadku możliwa jest obrona swoich praw przez uczciwego przedsiębiorcę. Znaki zgłoszone w złej wierze można bowiem unieważnić, powołując się na naruszenie własnych praw. Wcześniejsze posiadanie tych praw trzeba jednak udowodnić, na przykład pokazując rozłożone w czasie dowody używania na rynku danego znaku towarowego. 

Czytany 1156 razy