czwartek, 15 październik 2015 14:52

Sądowe przerwy

Napisał

hammer-719066_1280Europejskie sądy zazwyczaj bardzo rzadko zawieszają postępowania, nie chcąc narażać prowadzonej sprawy na niepotrzebne przedłużenie. W październiku 2015 r. maltański sąd zrobił jednak wyjątek, w postępowaniu wszczętym przez twórcę i właściciela gry Candy Crush Saga. Gra ta rozpowszechniła się i zyskała ogromną popularność dzięki portalowi społecznościowemu Facebook, gdzie została bezpłatnie udostępniona dla jego użytkowników.

„Candy Crush” i „Candy Crush Saga” to zarejestrowane na rzecz King.com Ltd wspólnotowe znaki towarowe. Podpierając się prawami do tych oznaczeń, na podstawie przepisów wspólnotowych, które nadają właścicielowi wcześniejszych praw do zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) prawo do podjęcia próby uniemożliwienia rejestracji znaku zgłoszonego później, King.com wniosła w trakcie postępowania przed sądem na Malcie sprzeciw przeciwko zgłoszeniom znaków „Candy Blast Mania” i „Candy Blast”. Wcześniej jednak spółka King.com zwróciła się do sądu na Malcie o stwierdzenie, że właściciel oznaczeń „Candy Blast Mania” i „Candy Blast” jest odpowiedzialny za naruszanie praw do znaków towarowych i przyznanie odszkodowania.

Spółka twierdzi, że taka redakcja oznaczeń bazuje na posiadanych przez nią znakach towarowych i w nieuczciwy sposób usiłuje wykorzystać bardzo szeroką znajomość tych znaków wśród konsumentów. Zdaniem King.com, przeciętny konsument mógłby pomyśleć, że „Candy Blast Mania” i „Candy Blast” to nowe odmiany „Candy Crush Saga” albo gry z nią powiązane, szczególnie, ze gry oparte są na podobnej zasadzie – łączenia trzech takich samych elementów.

Jeżeli OHIM pozytywnie rozpatrzy sprzeciw, a zgłaszający konkurencyjne znaki nie odwoła się od decyzji, taki argument może zadziałać na korzyść King.com w maltańskim procesie. Zgoda sądu na zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy sprzeciwowej może jednak za skutkować przedłużeniem postępowania przed sądem, jeśli właściciel zgłoszonych znaków będzie odwoływał się od negatywnej dla siebie decyzji do kolejnych instancji.

Czytany 754 razy