Subskrybuj i oglądaj nas na:youtube

Publikujemy na:facebook

  Prawo na patent - Portal o znakach towarowych, wzorach przemysłowych.

  Jednolity patent europejski to projektowany system ochrony własności przemysłowej w ramach Unii Europejskiej. Ideą stworzenia europejskiego patentu jest potrzeba wywoływania jednolitych skutków w państwach członkowskich, a w rezultacie zapewnia jednakowej ochrony przedsiębiorców we wszystkich państwach członkowskich. Właśnie ta jednolita ochrona skutkowałaby korzystnym wpływem na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przyczyniając się do bardziej efektywnej integracji.

  Za wprowadzeniem jednolitego patentu europejskiego można znaleźć wiele argumentów zarówno przekonujących o jego korzystnym wpływie na współpracę międzynarodową jak również wskazujących na negatywne aspekty takiego rozwiązania. Najczęściej podnoszonym argumentem przemawiającym za patentem europejskim jest kwestia jednego postępowania zapewniającego ochronę w 28 państwach członkowskich w ramach UE, szybsze postępowanie, czy w końcu niższe koszty procedury. Oponenci przekonują, iż w ogólnym rozrachunku koszty wprowadzenia przedmiotowego rozwiązania będą jednak znacznie wyższe niż zakładane, ponadto zauważalne będzie faworyzowanie dużych koncernów kosztem małych przedsiębiorców.

  W listopadzie 2014 r. rzecznik generalny Trybunał Sprawiedliwości UE wydał opinię, która może sugerować oddalenie sprzeciwu wniesionego przez Hiszpanię wobec jednolitego systemu patentowego. Zdaniem Hiszpanii, doszło w związku z projektem do dyskryminacji językowej. Chodzi o ograniczenie liczby języków używanych w systemie ochrony patentu europejskiego o jednolitym skutku. Jednym z początkowo planowanych, ale usuniętych w trakcie języków jest właśnie hiszpański. Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości, ograniczenie liczby języków używanych w systemie ochrony patentu europejskiego o jednolitym skutku jest właściwe i uzasadnione, bo obniży koszty tłumaczeń. Państwa członkowskie podjęły decyzję, że obowiązywać będą tylko trzy języki robocze: angielski, francuski i niemiecki.

  Dział: Zmiany w prawie
  © 2012-2017