Rosyjska spółka R-Line uznała, że jedna ze spółek zależnych koncernu Volkswagen AG bezprawnie używała konfuzyjnie podobnego do jej znaków towarowych R-Line i P-Line oznaczenia RLine. Swoją szkodę wyceniła na 500 milionów rubli (około 8,6 miliona USD).  Sąd I instancji oddalił pozew w grudniu 2017r. Powód nie złożył jednak broni i wniósł apelację. Wyrok jeszcze nie zapadł.

Wszystko zaczęło się od oddalenia przez Rospatent, tj. tamtejszy Urząd Patentowy wniosku o rejestrację  znaku towarowego RLine, zgłoszonego przez Volkswagen AG z uwagi na mylące podobieństwo do wcześniejszych znaków towarowych R-Line i P-Line. Volkswagen odwołała się od tej decyzji podnosząc, iż ochrona prawna przeciwstawionych znaków już ustała, z uwagi na stwierdzenie ich wygaśnięcia przez sąd własności intelektualnej. Postępowanie w przedmiocie wygaszenie tych znaków wszczął Volkswagen, jako że spółka R-Line nie używała ich przez okres 3 minionych lat. Zostały one zarejestrowane w 2003 r. w odniesieniu do szeregu towarów i usług, w tym w szczególności dla pojazdów. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że – jak zauważył Rospatent orzeczenie - sądu nie zapadło jeszcze w momencie wniesienia przez Volkswagena odwołania od decyzji o odmowie udzielania prawa ochronnego na znak towarowy RLine. Zatem kolizja nadal istniała.

Dział: Aktualności