wtorek, 23 luty 2016 10:58

Nienależny podatek

Napisała

Uiszczanie opłat związanych ze zgłoszeniem i rejestracją znaków towarowych jest konieczne dla posiadania prawnego monopolu na dane oznaczenie. Opłaty takie może wnosić zarówno zgłaszający, jak i działający w jego imieniu prawnik, taki jak rzecznik patentowy.

Przedsiębiorca, który świadczy usługi pomocy prawnej w dziedzinie prawa własności przemysłowej działający w Łodzi, miał dotyczące uiszczania tego typu opłat wątpliwości, które skonsultował z izbą skarbową. Izba Skarbowej z Łodzi wydała więc indywidualną interpretację, w której wskazała, że prawnik, który w imieniu i na rzecz klienta ponosi za niego administracyjne opłaty, nie powinien, żądając zwrotu tych kosztów, doliczać do ich wysokości podatku VAT.

Pytanie dotyczyło stałej obsługi klienta w sprawach przed Urzędem Patentowym RP czy sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Prawnik wnoszący zapytanie obowiązany jest na podstawie umowy łączącej go z klientem do wnoszenia do Urzędu Patentowego RP, Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante oraz Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej określonych przepisami opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych, wzorów użytkowych i innych przedmiotów własności intelektualnej. Przed uiszczeniem takiej opłaty wystawiana była przez prawnika faktura na kwotę opłaty powiększoną o wysokość podatku VAT. Łączna kwota transferowana była na konto pełnomocnika, który uiszczał opłaty z kwoty netto, zaś pozostała część sumy odprowadzana była jako podatek VAT. Twierdził on, że skoro obowiązek poniesienia opłat wynika z umowy, to powinien stosować zasadę, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę.

Izba Skarbowa w Łodzi nie uznała jednak takich działań za prawidłowe. Wskazała, że określając podstawę opodatkowania z tytułu świadczonej usługi, nie uwzględnia się w niej kwot otrzymanych od usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na jego rzecz. Opłaty i wpisy nie podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Wyświetlony 1440 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 marzec 2016 13:08