poniedziałek, 04 kwiecień 2016 14:06

Kontrowersyjna ochrona patentowa leków

Napisała

Ochrona patentowa produktów leczniczych wywołuje wiele kontrowersji ze względu na fakt, iż stawką jest zdrowie i życie pacjentów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że patent odgrywa istotną rolę w stymulowaniu badań i rozwoju dziedziny farmacji i powstawaniu leków, takich jak leki przeciwko AIDS. Jest on bodźcem do inwestowania w drogie i czasochłonne badania nad innowacyjnymi lekami. Bez systemu patentowego nie można byłoby wytworzyć nowych i lepszych leków potrzebnych do zapobiegania i leczenia najpoważniejszych schorzeń, przybierających niekiedy rozmiary epidemii.

Patent z jednej strony jest prawem przyznającym monopol w zakresie stosowania i wykorzystywania chronionego wynalazku, z drugiej strony to narzędzie pozwalające na rozwój firmy, gdyż korzystając z prawnej ochrony patentowej można oczekiwać zwrotu poczynionych inwestycji na poczet leku innowacyjnego oraz można chronić prawnie jego wytwarzanie i oferowanie na danym terytorium. Opracowanie nowego produktu leczniczego wymaga długoletnich badań naukowych oraz ogromnych nakładów finansowych. Spełnienie rygorystycznych wymogów, próby kliniczne, uzyskanie zezwoleń, wprowadzenie produktu na rynek – każdy z tych elementów musi znaleźć swoje uzasadnienie ekonomiczne. Ochrona patentowa ma pozwolić więc firmom farmaceutycznym na zwrot inwestycji poczynionych na poczet wynalezionej substancji leczniczej. Dzięki ochronie patentowej leków oraz konkurencji rynkowej dokonuje się postęp techniczny, a sektor farmaceutyczny wciąż pokonuje kolejne bariery poszukując coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej strony jednak wielość środków ochrony innowacyjnych produktów leczniczych i ich łatwa dostępność dla firm farmaceutycznych jest niestety często wykorzystywana do nieuzasadnionego przedłużania wyłączności rynkowej i blokowania konkurencji produkującej leki generyczne, co ma bezpośredni wpływ na powszechny dostęp do leków.

Regulacje prawa patentowego mogą zatem stanowić zachętę dla działalności innowacyjnej w branży farmaceutycznej, a przez to pozytywnie wpływać na dostęp do bezpiecznych leków o wysokiej jakości i w odpowiednich cenach, ale mogą także wpływać negatywnie na sytuację pacjentów i powszechny dostęp do najpotrzebniejszych leków. Idealnym rozwiązaniem byłyby takie uregulowanie prawne, które zapewniałoby zarówno zwrot poniesionych kosztów firmom farmaceutycznym, jak i dostęp do bezpiecznych, innowacyjnych i niedrogich leków dla pacjentów.

Wyświetlony 1400 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 kwiecień 2016 14:09