Wyświetlenie artykułów z etykietą: Spar

środa, 14 sierpień 2019 11:30

Co dzieli Spar Polska i Spar Group?

Pomiędzy firmami Spar Polska oraz Spar Group toczy się spór o używanie nazwy „Spar”. Podstawą sporu jest umowa licencyjna na wykorzystywanie marki w Polsce.

Spór jest o tyle poważny, iż Spar Group z RPA (nowy operator marki w Polsce) wystąpił do polskiej firmy o zaprzestanie korzystania z oznaczenia "Spar" co obejmuje także nazwę firmy oraz domenę internetową. Spar Polska należąca do marki Bać-Pol, czyli franczyzobiorca firmy Spar w naszym kraju w ramach prowadzonej działalności używał i używa domeny spar.pl, co w obliczu ostatnich wydarzeń nie podoba się właścicielowi marki.

Zdaniem Spar Polska wypowiedzenie umowy łączącej strony w lutym 2019 roku nie odbyło się w sposób prawidłowy, w związku z czym umowa łącząca strony winna dalej obowiązywać, co z kolei umożliwia dalsze korzystanie z oznaczenia przez polską firmę. W tym kontekście inne stanowisko wyraża centrala Spara, tj. Spar International oraz Spar Group z RPA, którzy wystąpili w związku z zaistniałą sprawą do sądu.

Z marki Spar w Polsce w ostatnim czasie korzysta także Spar Poland Golf Club, tj. klub golfowy związany z Leszkiem Bać. Także w tym zakresie Spar Group zapowiedział podjęcie kroków prawnych, albowiem wyłączna licencja w Polsce na używanie oznaczenia Spar przypada tylko i wyłącznie Spar Group, co powoduje, że bez zgody - żaden inny podmiot nie może korzystać z tej nazwy.

Z ostatnich doniesień wynika, że rację w sporze prawdopodobnie ma Spar Group, o czym świadczy postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który w czerwcu 2019 roku wydał postanowienie o ustanowieniu zabezpieczeń polegających m.in. na zakazie używania przez Spar Polska słowno-graficznego znaku Spar i innych podobnych oznaczeń. Dodatkowo, Spar Polska w ciągu 4 miesięcy musi usunąć z firmy słowo Spar, a także nie może używać znaku towarowego w domenie internetowej i portalach społecznościowych. Kara za naruszenie zabezpieczeń jest spora, bowiem wynosi milion złotych. Co ciekawe, dwa inne Sądy Okręgowe w Katowicach i Kielcach udzieliły zabezpieczenia Spar Polska. Zabezpieczenia miały polegać na zakazie kontaktu centrali, tj. Spar International z franczyzobiorcami sieci sklepów w Polsce oraz na nakazie wykonywania umowy licencyjnej zawartej ze Spar Polska.

Jak się potoczy spór o wykorzystywanie znaku towarowego Spar, na chwilę obecną ciężko powiedzieć, gdyż mamy do czynienia z odmiennymi postanowieniami polskich sądów, a każda ze stron odwołała się od niekorzystnych dla niej orzeczeń. Istotą rozstrzygnięcia sporu jest ustalenie przez sąd, czy umowa licencyjna została w lutym tego roku wypowiedziana prawidłowo i zgodnie z prawem, a zatem czy Spar Polska dalej będzie operatorem sieci w Polsce, czy też operatorem tym winien być nowo wybrany przez Spar International – Spar Group z RPA.

Dział: Aktualności