sobota, 25 sierpień 2018 06:44

Mercedes ma w Rosji problem. Nie pierwszy już tego typu.

Napisał
Pexels Pexels Pexels

Rospatent - Rosyjski Urząd Patentowy po raz kolejny oddalił wniosek Mercedes-Benz o rejestrację znaku towarowego w postaci oznaczenia „G 65”. 

We wcześniejszym rozstrzygnięciu, Rospatent stwierdził, że oznaczenie „G 65” jest jedynie prostą kombinacją liter i cyfr i jako takiej, brak jej zdolności odróżniającej, nie posiada żadnego elementu dystynktywnego np. oryginalnej grafiki lub znaczenia.

Z kolei wnioskodawca argumentował, że konsumenci i specjaliści z tej dziedziny potrafią odróżnić różne modele samochodów tylko za pomocą kombinacji liczba-litera. 

W 2015 roku Mercedes-Benz wprowadził nowy system specyfikacji swoich produktów, oparty na pięciu typach modeli samochodów: "A", "B", "C", "E" i "S". Daimler AG uważa, że ​​na przykład znak towarowy „E 220” można odróżnić ze względu na specyficzną sekwencję elementów, dzięki czemu jest on dystynktywny.

Jednak Rospatent konsekwentnie odmawia przyznawania ochrony podobnym oznaczeniom. Jeszcze w marcu Rospatent oddalił wnioski o przyznanie ochrony znakom „E 220”, „S450”, „S 450 e” i „G 500”. Tak samo postąpił w kwietniu tego roku, i w przypadku oznaczeń „B 140”, „C 250 e”, „S 350 e” oraz „E 400 e” rozstrzygnął o ich oddaleniu.

Czytany 826 razy